Zgodnie z ustaleniami MEN została zmniejszona ilość osób przebywających jednocześnie na stołówce zgodnie z wytycznymi GIS. Dzieci z klas 1-3 będą spożywały posiłki w klasach. 

Proszę o zapoznanie z poniższymi zasadami

Opłaty za posiłki wnosimy w dwóch formach :

– przelew; w tytule należy wpisać imię, nazwisko dziecka, ! klasę ! do jakiej uczęszcza oraz wyraźnie za jaki miesiąc wnoszona jest opłata, jak i również ilość odliczonych dni

– osobiście na stołówce szkolnej w godz.7.30 – 14.00 (w obecnej sytuacji najlepiej przygotować odliczoną kwotę i przekazać w kopercie)

Numer konta na który można dokonywać wpłaty :

Saute Jacek Nawrocki Nest Bank S.A. 48 1870 1045 2078 1041 8807 0001 

Informujemy że cena obiadów wynosi: uczeń 9,00zł, nauczyciel 9,50zł, diety 9,00zł, obiad powiększony czyli 1,5 porcji 12,00zł. Tym samym odpowiednio opłaty za listopad 11 dni przechodzą na styczeń 10 dni. Jeżeli ktoś wpłaca na nowo to kwota wynosi 90 zł z dzień.

W związku ze zmniejszeniem się różnorodności diet podjęliśmy decyzję o zrównaniu opłat za diety z cenami standardowymi.

Opłaty należy wnosić do 18.01.2021.  Karnety obiadowe do odbioru w stołówce od godz.7.30. Obiady wydajemy TYLKO wg ważnego karnetu. Brak karnetu oznacza brak posiłku. Jeżeli opłata wniesiona będzie przelewem dla pewności proszę o wydrukowanie potwierdzenia przelewu i wydania dziecku lub osobistego odbioru przez rodzica.

Prosimy Rodziców zgłaszających nieobecność dziecka o pilnowanie godziny zgłoszenia – do godz. 8.00. Po tej godzinie obiad z dnia zgłaszanego przepada

ODWOŁYWANIE OBIADÓW TYLKO FORMA SMS POD NR 512 278 320

Oferujemy posiłki bezglutenowe, bezmleczne, wegetariańskie, wegańskie, etc.

O wszelkich zmianach będziemy informowali na bieżąco

[/fusion_text][/fullwidth]