Zgodnie z ustaleniami MEN została zmniejszona ilość osób przebywających jednocześnie na stołówce zgodnie z wytycznymi GIS. Dzieci z klas 1-3 będą spożywały posiłki w klasach. 

Proszę o zapoznanie z poniższymi zasadami

Opłaty za posiłki wnosimy w dwóch formach :

– przelew; w tytule należy wpisać imię, nazwisko dziecka, ! klasę ! do jakiej uczęszcza oraz wyraźnie za jaki miesiąc wnoszona jest opłata, jak i również ilość odliczonych dni

– osobiście na stołówce szkolnej w godz.7.30 – 14.00 (w obecnej sytuacji najlepiej przygotować odliczoną kwotę i przekazać w kopercie)

Od października wracamy do diet mącznych, prośba o wyraźne zaznaczenie w przelewie lub płatności.

Numer konta na który można dokonywać wpłaty :

Saute Jacek Nawrocki Nest Bank S.A. 48 1870 1045 2078 1041 8807 0001 

Informujemy że cena obiadów wynosi: uczeń 9,00zł, nauczyciel 9,50zł, diety 9,00zł, obiad powiększony czyli 1,5 porcji 12,00zł. Tym samym odpowiednio opłaty za październik wyniosą:

uczeń 198 zł, nauczyciel 209 zł, danie drugie uczeń 154 zł, zupa uczeń 44 zł.

W związku ze zmniejszeniem się różnorodności diet podjęliśmy decyzję o zrównaniu opłat za diety z cenami standardowymi.

Opłaty należy wnosić do 4 października 2020.  Karnety obiadowe do odbioru w stołówce od godz.7.30. Obiady wydajemy TYLKO wg ważnego karnetu. Brak karnetu oznacza brak posiłku. Jeżeli opłata wniesiona będzie przelewem dla pewności proszę o wydrukowanie potwierdzenia przelewu i wydania dziecku lub osobistego odbioru przez rodzica.

Prosimy Rodziców zgłaszających nieobecność dziecka o pilnowanie godziny zgłoszenia – do godz. 8.00. Po tej godzinie obiad z dnia zgłaszanego przepada

ODWOŁYWANIE OBIADÓW TYLKO FORMA SMS POD NR 512 278 320

Oferujemy posiłki bezglutenowe, bezmleczne, wegetariańskie, wegańskie, etc.

O wszelkich zmianach będziemy informowali na bieżąco