W związku z obowiązkowym zamknięciem szkół na wniosek rządu, informujemy że stołówka zawiesza swoją działalność wraz ze szkołą do 25.03.2020 włącznie. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco po otrzymaniu wiadomości od dyrekcji szkoły. Nadpłaty będą do odliczenia w miesiącu kwietniu.

Nie ma juz konieczności wysyłania sms z odwołaniami.

 

Proszę o zapoznanie z poniższymi zasadami

Opłaty za posiłki wnosimy w dwóch formach :

– przelew; w tytule należy wpisać imię, nazwisko dziecka, ! klasę ! do jakiej uczęszcza oraz wyraźnie za jaki miesiąc wnoszona jest opłata, jak i również ilość odliczonych dni

– osobiście na stołówce szkolnej w godz.7.30 – 15.00

Numer konta na który można dokonywać wpłaty :

Saute Jacek Nawrocki Nest Bank S.A. 48 1870 1045 2078 1041 8807 0001 

Informujemy że cena obiadów wynosi: uczeń 9,00zł, nauczyciel 9,50zł, diety 9,00zł, obiad powiększony czyli 1,5 porcji 12,00zł. Tym samym odpowiednio opłaty za marzec wyniosą:

uczeń 198 zł, nauczyciel 209 zł, danie drugie uczeń 154 zł, zupa uczeń 44 zł.

W związku ze zmniejszeniem się różnorodności diet podjęliśmy decyzję o zrównaniu opłat za diety z cenami standardowymi.

Opłaty należy wnosić do 25 dnia miesiąca poprzedzającego.  Karnety obiadowe do odbioru w stołówce od godz.7.30. Obiady wydajemy TYLKO wg ważnego karnetu. Brak karnetu oznacza brak posiłku. Jeżeli opłata wniesiona będzie przelewem dla pewności proszę o wydrukowanie potwierdzenia przelewu i wydania dziecku lub osobistego odbioru przez rodzica.

Posiłki powiększone 12,00zł

Posiłki wegetariańskie, diety – 9,00zł

Prosimy Rodziców zgłaszających nieobecność dziecka o pilnowanie godziny zgłoszenia – do godz. 8.00. Po tej godzinie obiad z dnia zgłaszanego przepada

ODWOŁYWANIE OBIADÓW TYLKO FORMA SMS POD NR 512 278 320

Oferujemy posiłku bezglutenowe, bezmleczne, wegetariańskie, wegańskie, etc.